Анотація

Рбоча програма

Лекції

Лабораторні роботи

Тематика самостійної роботи

Глосарій

Література

Питання для екзамену

Тести

Інформація про автора