Анотація

Робоча програма

Керівництво користувача

Лекції

Практичні роботи

Список літератури

Глосарій

Перелік питань для самоконтролю

Тести

Інформація про автора