Перерізи

Перерізом називається зображення фігури, що виходить при уявному розрізі предмета однією або декількома площинами. На перерізі показують тільки те, що розташоване безпосередньо в січній площині.
1211
На рис. 26 зображена деталь, що складається з циліндричних елементів, сполучених середньою частиною. Для пояснення форми середньої частини виконаний розріз (рис. 26,а). Зображення на розрізі частини деталі, розташованої за січною площиною, не дає додаткових відомостей про конструкцію деталі, тому з метою скорочення графічної роботи замість розрізу можна зобразити тільки переріз А - А (рис. 26, б).

За формою перерізи ділять на симетричні (рис. 27) і несиметричні (рис. 28), а за характером виконання на кресленні - на накладені (рис. 27, а і 28, а) і винесені (рис. 27, в, г і 28, в). Перевагу слід віддавати винесеним перерізам. Винесені перерізи допускається розташовувати в розриві між частинами одного і того ж виду (рис. 27, б).
Контур винесеного перерізу зображають суцільними основними лініями,  а  контур  накладеного перерізу - суцільними тонкими лініями, причому контур зображення в місці розташування накладеного перерізу не переривають. В загальному випадку положення січної площини вказують на кресленні лінією перерізу, на якій наносять стрілки, вказуючи напрям погляду і позначають однаковими прописними літерами українського алфавіту, при цьому над перерізом виконують напис, що складається із тих же літер (рис. 26 б,  27 г і 28 в).
Для несиметричних перерізів, накладених (рис. 28 а) або розташованих в розриві (рис. 63, б), проводять лінію перерізу із стрілками, але буквами її не позначають.
Вісь симетрії винесеного або накладеного симетричного перерізу вказують штрих-пунктирною тонкою лінією (рис. 27). Накладені симетричні перерізи зображають без нанесення лінії перерізу (рис. 27 а). Симетричний винесений переріз, розміщений в розриві (рис. 27 б), також показують без нанесення лінії перетину. Лінію перетину не проводять і в 13
тому випадку, коли винесений симетричний переріз розташований в безпосередній близькості від зображення, а вісь симетрії перетинає контури зображення (рис. 27 в).
Як правило, за побудовою і розташуванням на кресленні переріз повинен відповідати напряму погляду, вказаному стрілками на штрихах лінії перерізу (рис. 29 А-А). Допускається розташовувати переріз в будь-якому місці поля креслення, а також з поворотом, додаючи в написі над ним слово "повернуто" (рис. 29 Б-Б).
Для декількох однакових перерізів, що відносяться до одного предмета, лінії перерізу позначають однією буквою і викреслюють один переріз (рис. 29). Якщо при цьому січні площини розташовані під різними кутами, то напис “повернуто” не наносять (рис. 29  В-В).
4 аааа
Якщо січна площина проходить через вісь поверхні обертання, що обмежує отвір або заглиблення, то контур отвору або заглиблення в перерізі показують повністю (два ліві перерізи на рис. 30). Якщо січна площина проходить через наскрізний некруглий отвір і переріз виходить тим, що складається з окремих самостійних частин, то замість перерізу слід виконувати розріз (рис. 30, Б-Б). Переріз можна виконувати декількома січними площинами (рис. 30, А-А).