Еліпс в геометріїлінія другого порядку.

Коробові криві плоскі криві, які побудовані за допомогою дуг кіл.

Криві другого порядку — алгебраїчні криві лінії, що мають у декартовій системі координат рівняння другого степеня.

Криві лінії, побудовані за допомогою центроїд - дуг кіл, називаються циклоїдальними.

Пара́бола (від грец. παραβολή) — геометричне місце точок, що рівновіддалені від точки і прямої. Одна з кривих другого порядку.

Спряження — плавний перехід від одного геометричного елемента до іншого за допомогою циркульної кривої.

Овал - це фігура, що складається з двох опорних кіл, які внутрішньо спрягаються дугами.