Поділ кута на рівні частини

Поділ кута на дві рівні частини. Щоб кут АСВ поділити на дві рівні частини,  з точка В як із центру проводимо дугу довільного радіусу, яка перетинає сторони кута в точках D і Е. З точок  D і Е проводимо дві нові дуги  радіусом R1 (довільним, але більшим ніж половина хорди D Е). перетин цих дуг дає точку F. Пряма, проведена через точки В і F розділила кут АВС на два рівних кута АВF та FВС
g7
Поділ прямого кута на три рівних кута по 30° .З вершини прямого кута проводять дугу кола довільного радіуса R до перетину із сторонами кута. 3 точок перетину Е і D, як із центрів, тим самим радіусом позначають на дузі, яку провели раніше, точки F і H. Прямі, що сполучають ці точки з вершиною прямого кута, поділять його на три рівні частини.
podil na 3