Побудова коробових кривих

  • Плавна опукла крива лінія, що складається з дуг кіл різних радіусів, називається коробовою кривою.

    Овал (лат.ovum — яйце)— це фігура, що складається з двох опорних кіл, які внутрішньо спрягаються дугами.

    Побудова овалу за двома заданими осями АВ і СD (рис. 1). На вертикальній осі відкладають відрізок ОA1, що дорівнює половині великої осі АВ. З точки С, як із центра, проводять дугу радіу­сом СA1 до перетину з прямою АС у точці A2. До середини відрізка АA2 встановлюють перпендикуляр і позначають точки його перетину з осями овалу O1 і O3. Будують точки O2 і O4, відповідно симетричні точкам О1 і O3  відносно осей СD і АВ. Точки О1 і O2 будуть центрами опорних кіл радіуса R1,  що дорівнює відрізку О1А, а точки О3 і О4 – центрами дуг спряження радіуса R2, який дорівнює відрізку О3С
    .

    elips

Рис. 1.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які криві називають коробовими?
2. Що таке овал?
3. Що таке внутрішнє спряження?