Масштаби (ГОСТ 2.302-68)

Масштаб (мірило) - це відношення довжин відрізків на кресленику, плані, карті та інших зображеннях до довжин відповідних їм відрізків у натурі.

                masshtaby

Масштаб 3:1 або 1:3 не використовується

В необхідних випадках допускається застосовувати масштаб збільшення:

(100n):1,  де n- ціле число.

Позначення масштабу складається з букви М і масштабного співвідношення, наприклад:

М 2:1; M 1:1; M 1:2.

masshtab2

Рис. 1. Приклади зображення деталі в різних масштабах.

 

У випадку, якщо масштаб вказують у призначеній для цього графі (9) основного напису кресленика, букву М не наносять.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

  1. Що називається масштабом креслення?
  2. Як масштаб позначають на кресленнях?
  3. Назвіть масштаби збільшення і зменшення.
  4. Якщо кресленик виконується в масштабі збільшення, то які розміри наносяться на зображеннях (зменшені, натуральні, чи збільшені)?