Побудова кривих другого порядку

  • Побудова еліпса за двома осями (рис. 1)

  • У цій задачі використано властивості еліпса як проекції кола. Із центра еліпса проводять два кола, діаметри яких відповідно дорівнюють великій і малій осям еліпса. Далі з центра еліпса проводять пучок променів до перетину з колами у точках 1, 2, 3, 4... . З точок проводять прямі, паралельні малій та великій осям еліпса . Перетин відповідних пар цих прямих визначає ряд точок. Коли сполучити ці точки плавною кривою, матимемо заданий еліпс

    444

Рис. 1.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке еліпс?
2. Що таке овал?
3. Що таке внутрішнє спряження?