Формати (ГОСТ 2.301-68)

Кресленики виконують на листах паперу певного розміру (формату). ГОСТ 2.301-68 встановлює формати листів креслеників та інших документів, передбачених стандартами на конструкторську документацію.

Формат листа визначається розміром зовнішньої рамки, виконуваної тонкою лінією. Внутрішня рамка проводиться суцільною основною лінією на відстані 20 мм від лівої сторони зовнішньої рамки і на відстані 5 мм від решти сторін. Кресленик оформлюють рамкою, яку наносять у внутрішньому полі формату, основним написом (кутовий штамп) та додатковими графами. Рамку і графи виконують суцільною основною лінією. Кутовий штамп виконується суцільною товстою та суцільною тонкою лініями (рис. 1).

рис1
Рис. 1

Формати поділяються на основні та додаткові. До основних форматів відносять формат з розмірами сторін 1189х841 мм (площа 1м2) і інші формати, одержані шляхом послідовного поділу попереднього основного формату на дві рівні частини. Додаткові формати утворюються збільшенням коротких сторін основних форматів в n раз, де n - ціле число.

formaty

Формати, за винятком А4, можуть компонуватися як горизонтально, так і вертикально. Формат А4 компонується лише вертикально. У правому нижньому куті аркуша міститься основний напис (штамп), розміри якого згідно з ГОСТ 2.104-2006 наведені на рис.2. У графах штампу (номери граф на рис. 2 наведені в дужках) вказується:

1 – назва кресленика відповідно до змісту роботи;
2 – назва ВУЗу, шифр групи;
3 – номер варіанта (шифр студента, № залікової книжки);
4 – прізвища виконавця та перевіряючого;
5 – підписи осіб, прізвища яких зазначені в графі 4;
6 – дата виконання;
7 – матеріал з якого виготовлено деталь (якщо вимагається);
8 – маса деталі (якщо вимагається);
9 – мірило зображення (масштаб);
10 – порядковий номер аркуша (за умови виконання кресленика на кількох аркушах);
11 – загальна кількість аркушів у роботі (за умови виконання кресленика на кількох аркушах)
.

                  osn napys

                                                   Рис. 2

Всі написи на креслениках виконують шрифтами № 3,5 і № 5 згідно ГОСТ 2.304-81. Кресленики виконують дотримуючись певних пропорцій, тобто масштабу (ГОСТ 2.302-68).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

  1. Що називається форматом кресленика?
  2. Які формати називають додатковими?
  3. Який розмір формату А4?
  4. Із скількох форматів А4 складаються формати А2 та А1?
  5. Якому формату відповідають розміри 297Х420?
  6. Як утворюються додаткові формати?
  7. Що таке основний напис і де його розміщують на форматі А4?
  8. Як розміщені текстові написи на креслениках відносно основного напису?
  9. Лінія якої товщини використовується для нанесення рамки формату кресленика?