ГоловачукІ.П.

ГОЛОВАЧУК
ІГОР ПАВЛОВИЧ

кандидат дехнічних наук

доцент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки

 Луцького національного технічного університету

 

Напрям науково-методичної роботи: використання прикладних графічних програм та інформаційно-інноваційних технологій у навчальному процесі.

Автор більше 60-ти наукових праць та методичних розробок, серед яких статті, робочі навчальні програми дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних та лабораторних занять, електронні засоби навчального призначення з дисциплін "Інженерна та комп'ютерна графіка" та "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка".

e-mail: ikg.lntu@gmail.com