Шрифти (ГОСТ 2.304-81)

Для оформлення конструкторської документації згідно з ГОСТ 2.304 – 81 використовується стандартний шрифт. Розрізняють два типи шрифту залежно від товщини d ліній шрифту: тип А (d = 1/14h), тип Б (d = 1/10h), де h – висота великих літер.

Кожен з типів може бути прямим або нахиленим під кутом 75º. У навчальних креслениках використовується нахилений шрифт типу Б.
Розмір шрифту визначається висотою h великих (прописних) літер в міліметрах, яка вимірюється перпендикулярно до основи рядків. ГОСТ 2.304-81 встановлює такі розміри шрифту: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Розмір шрифту 1,8 на креслениках, виконаних олівцем не рекомендований.

Висота рядкових літер с визначається за відношенням їх висоти (без елементів  k „хвостиків”для літер Ц, Щ, Д) до розмірів шрифту h, тобто дорівнює висоті попереднього шрифту,наприклад с = 7/10h (рис. 1).


sryft1shryft2

Рис.1. Розміри конструктивних елементів шрифту.

Ширина g літер визначається за відношенням до розміру h шрифту або за відношенням до товщини d лінії шрифту, наприклад g = 6/10h або g = 6d.
Товщина ліній шрифту d – товщина, що залежить від типу та висоти шрифту, для типу Аd = 1/14h, а для типу Бd = 1/10h.
Допоміжна сітка – сітка, утворена з допоміжних ліній, в чарунки якої вписуються літери. Крок ліній допоміжної сітки визначається залежно від товщини ліній шрифту (рис. 2), для типу А дорівнює 1/14h; для типу Б1/10h.

shryfty3

Рис. 2. Товщина ліній шрифту.

Загальна висота сітки для типу А дорівнює 22/14h, вгору та вниз від літер 4/14h (рис. 3, а); для типу Б висота сітки 17/10h,  вгору 4/10h від літер, а вниз 3/10h (рис. 3, б).
Відстань а між літерами дорівнює подвійній товщині лінії шрифту (а = 2d), а між літерами в складах  ТА, АТ, ТЛ, РА відстань а зменшується вдвічі. Мінімальна відстань між словами e = 6d.

shryfty4

Рис. 3. Розміри сітки для літер.

Мінімальна відстань між основами рядків (крок рядків) для шрифту типу А складає  b = 22/14h  (або 22d), а для типу Бb = 17/10h (або 17d).

В сітку вписують літери згідно з їх конструкцією. На рис. 3 (а, б) приклади напису літери “Н” з нахилом  і без нахилу. При певних навиках виконують спрощену допоміжну сітку (рис. 4).

shryfty5
Рис. 4. Спрощена сітка для шрифту.

Шрифт типу Б з нахилом

shryft6
Залежність параметрів h та g для шрифту типу Б
shryft7
Основні параметри та розміри шрифту типу Б
sryft8shryft9

Всі літери та цифри алфавіту можна поділити на конструктивні групи:

 • група літер, які вміщують прямолінійні елементи та дуги: я, ч, и, ш, т, ц, у;
 • літери, які складаються із криволінійних елементів: г, з;
 • літери, які вміщують елементи напису літери “О”: о, а, б, в, д, р, с, е, ф, ю.

Конструкції рядкових літер н, х, м, к, ж, ь, ч, л  аналогічні прописним літерам.
Під час виконання написів на креслениках необхідно знати не лише конструкцію літер та цифр, але й найбільш раціональну послідовність їх наведення.
Як правило, наведення вертикальних та похилих елементів виконується рухом зверху вниз, горизонтальних – зліва направо, а заокруглених – вниз і вліво, або вниз і вправо (рис. 5).

shryft10

Рис. 5.

На рис. 6 зображено великі та малі літери українського та російського алфавітів; арабські та римські цифри на допоміжній сітці шрифтом типу Б з нахилом 75º.

в

а

Рис. 6.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Які шрифти використовують в машинобудівному кресленні?
 2. Що вказує розмір шрифту?
 3. Які розміри шрифтів використовують в кресленні?
 4. Чим відрізняються шрифти типу А і Б?
 5. Вкажіть співвідношення висоти великих та малих літер.
 6. Яка товщина лінії обводки літер та цифр?
 7. Яка відстань між літерами, словами та рядками?
 8. При написанні яких літер відстань між ними скорочують?