Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки


Завідувач кафедри: к.т.н., доц. Головачук Ігор Павлович

Телефон: (0332) 74-61-08
Адреса: Кафедра ІКГ ЛНТУ, вул Львівська, 75, м. Луцьк, 43018
E-mail: ikg.lntu@gmail.com
Сайт кафедри: http:192.168.100.2/ikg/

Історична довідка
    Кафедра інженерної графіки, як самостійна в складі Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, організована1981 року, очолював кафедру Лесик Олександр Володимирович, доц. кандидат архітектури. З 1985 року по 2001 рік керував кафедрою к.т.н., доц. Грищенко Віктор Григорович. З 2001року по  2008 рік керував кафедрою к.т.н., доц. Бурчак Ігор Несторович. На даний час очолює кафедру к.т.н., доц. Головачук Ігор Павлович.

Дисципліни, які викладають на кафедрі:
    "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка", "Інженерна графіка", "Комп’ютерна графіка".

Матеріально-технічна база:
    Загальна площа приміщень, закріплених за кафедрою інженерної та комп’ютерної графіки близько 500 м2. Серед них – три навчальні аудиторії (402, 403, 404), два комп’ютерних класи на 15 (а. 400) та 10 (а. 408) робочих місць, площею відповідно – 61,2 м2 та 50 м2. Робочі потужності класів використовуються, як для забезпечення навчального процесу так і для науково-дослідної роботи.
    У методичному кабінеті (а. 408б), студенти можуть отримати необхідну науково-методичну літературу, зразки та завдання для виконання різноманітних графічних робіт, здійснити копіювання та роздрук необхідних матеріалів, отримати консультації викладачів.

Кадровий склад:
    Навчальний процес забезпечують 6 викладачів, серед них: 1 доктор технічних наук, професор; 3 кандидатів технічних наук, доцентів; 2 асистенти. Навчальний процес  відбувається на високому професійному рівні. При кафедрі діє аспірантура.

Викладчі кафедри ІКГ ЛНТУ

Методичне забезпечення навчального процесу
    Викладачами кафедри видаються навчальні посібники та методичні вказівки, впроваджується дистанційна форма навчання, реалізованого на основі Moodle (модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання), розробляються електронні навчальні ресурси.

    За період 2009–2016 н. р. на кафедрі підготовлено  і впроваджено 3 електронних видання. Випуск методичної літератури на кафедрі проводиться згідно затвердженого плану.

    Особлива увага при створенні електронних видань приділяється використанню анімаційних та відео зображень, що дозволяє прослідкувати процес побудови графічних зображень. Також при викладанні дисциплін закріплених за кафедрою багато уваги приділяється використанню комп'ютерних програм.

Науково-дослідна робота
    Загальним напрямом наукової роботи кафедри є «Автоматизація проектування кривих поверхонь». За останні кілька років викладачами кафедри опубліковано більше 60 наукових робіт, отримано 5 патентів на винаходи. Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою зі студентами, які  неодноразово були переможцями  на  Всеукраїнських олімпіадах і у Міжнародних студентських науково-технічних конференціях.

Студенти і випускники
    Студенти займаються науковою та дослідницькою діяльністю На базі лабораторії компютерної графіки (а. 400) працює “Студентське проектно-конструкторське бюро”, в роботі якого задіяні студенти–відмінники, переможці Всеукраїнських олімпіад котрі є молодим науковим потенціалом кафедри.

Міжнародна співпраця
    Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, Казахстану, Білорусі та Росії, приймають участь у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри ІКГ співпрацюють з: Таганрозьким державним радіотехнічним університетом (Росія), Південно-Казахстанським державним університетом ім. М. Ауезова, Брестським державним технічним університетом (Республіка Білорусь). Обмінюються досвідом в галузі  визначення змісту і методів викладання циклу графічних дисциплін, а також проводять обмін методичними розробками, індивідуальними завданнями, програмами розробленими на базі кафедр. Зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів проводиться взаємооповіщення про наукові конференції з інженерної та комп’ютерної графіки.