Перерізи

Деякі умовності при виконанні розрізів.
При оформленні розрізів, необхідно враховувати вимоги ДЕСТ 2. 305-68, СТ СЕИ 362-76, СТ СЕВ 363-76.

 1. Якщо зображення (вид, розріз або перетин) є симетричною фігурою, допускається викреслювати половину зображення (рис. 2, вид зверху) або трохи більш половини з лінією обриву (рис. 2, вид зліва).
 1. 2324Такі елементи, як спиці, тонкі стінки, ребра жорсткості і т.п., не заштриховують, якщо січна площина спрямована уздовж осі або довгої сторони цього елемента. Якщо в подібних елементах є отвір або заглиблення, роблять місцевий розріз.

 

 

 1. Якщо предмет має декілька однакових елементів (наприклад, чотири отвори на рис. 1), розташування яких зрозуміле з креслення, то на зображенні допускається показувати один-два таких елементи.
 1. Плавний перехід від однієї поверхні до іншої (за рахунок спеціально передбачених заокруглень) показують умовно уявною лінією переходу, суцільною тонкою лінією (рис.3). Уявні лінії переходу можна зовсім не показувати на зображеннях, якщо при цьому не порушується уявлення про форму предмету. Умовні та спрощені лінії перерізу (переходу) повинні за своєю формою наближатися до ліній, які виходять при точній їх побудові.

26

 1. Якщо не вимагається точної побудови ліній перетину поверхонь, то на видах і розрізах ці лінії допускається зображати спрощено. Наприклад,   замість лекальних кривих  проводять дуги кола і прямі лінії.

                          

 1. У тих випадках, коли нахил або конусність не виразні, проводять тільки одну лінію, відповідну меншому розміру елемента з нахилом або меншій основі конуса.
 1. Пластини, а також елементи деталей (отвори, фаски, пази, заглиблення тощо.) розміром (або різницею в розмірах) на кресленні 2 мм і менше зображають з відступом від масштабу, прийнятого для всього зображення, у бік збільшення. Незначну конусність або нахил допускається для наочності зображати збільшеними.

 

 1. 29
  Коли для двох розрізів використовують одну і ту ж січну площину (рис. 4), то стрілки, що вказують напрям погляду, наносять на одній лінії.
 1. Якщо частини виду і розрізу суміщені, і є симетричними фігурами, то їх відділяють один від одного віссю симетрії зображень. Частину зображення, що є розрізом, звичайно зображають справа (рис. 5, фронтальний розріз) або знизу відносно осі симетрії, що розділяє зображення.

 

 1. Якщо січна площина співпадає з віссю симетрії деталі, то положення січної площини на розрізі не позначають (рис. 5, фронтальний розріз).

30

 1. При зображенні пазів шпонок, а також отворів допускаються спрощення, подібні приведеним на рис. 39; лінії перерізу не будують, контур паза показують як місцевий вид (без лінії обриву).

 

 

 

 1. Симетричні елементи32Суміщати розріз і вид можна, якщо симетричний не весь предмет, а лише його частина, яка є тілом обертання (рис. 5). Частину виду і частину відповідного розрізу допускається суміщати на одному зображенні, розділяючи їх суцільною хвилястою лінією. Якщо з віссю симетрії зображення співпадає яка-небудь лінія, наприклад, проекція ребра, то вид від розрізу відділяють суцільною хвилястою лінією, що проводиться лівіше або правіше за вісь симетрії.

 1. На частинах виду і розрізу, що сполучаються, звичайно не проводять штрихові лінії, відповідні невидимим контурам.

Вал виносні елементи

 1. В разі необхідності виділення на кресленні плоских поверхонь предмета на їх зображеннях проводять діагоналі суцільними тонкими лініями.
 2. Частини деталей, які є суцільними об’ємами, слід показувати нерозрізаними. В цьому випадку межею між розрізом і видом є хвиляста лінія розриву (рис. 7, внутрішній ступінчастий отвір).
 1. Допускається об’єднувати чверть виду з четвертями трьох розрізів чи половини одного розрізу і четвертинами других, при умові, що кожне з цих зображень симетрично.

 

 

Виносні елементи

Виносний елемент є окремим зображенням якої-небудь частини предмета, що потребує додаткових пояснень (форми, розмірів і ін.). На рис. 7 представлені приклади виконання виносних елементів (канавок для виходу шліфувального круга і проточок для виходу різьбонарізного інструменту).
Виносні елементи зазвичай виконують із збільшенням. При зображенні виносного елемента відповідне місце на основному виді позначають суцільною тонкою лінією (у виді кола) і позначають римською цифрою (відповідно порядковому номеру виносного елемента) на полиці лінії-виноски. Над виносним елементом виконують напис, що складається з відповідної римської цифри та масштабу, в якому виконаний виносний елемент (якщо масштаб відрізняється від масштабу, вказаного в основному написі).
Виносний елемент може містити подробиці, не вказані у відповідному зображенні, а також відрізнятися за змістом (наприклад, зображення може бути видом, а виносний елемент - розрізом і навпаки).

Виносний елемент розташовують, по можливості, ближче до відповідного місця на зображенні предмета.