Конусність

Ко́нусність (C) — відношення діаметра кола D основи конуса до його висоти H для повних кругових конусів або відношення різниці діаметрів D і d двох поперечних перерізів конуса до відстані h між ними для зрізаних конусів. Конусність зазвичай записується як відношення двох чисел, наприклад: 1:10; 1:12; 1:20.

Щоб визначити конусність  К зрізаного конуса (рис. 1), потрібно різницю діаметрів кіл основ  d1 - d2  поділити на відстань l і виразити це співвідношення одиничним дробом або в процентах. Наприклад, К=(12-6)/18=1:3. Як видно, числове значення конусності у два рази більше від значення уклону твірної конуса до його осі.

g5