Типи ліній (ГОСТ 2.303-68)

Під час виконання креслеників використовують лінії, типи яких встановлені стандартами ГОСТ 2.303-68 та ДСТУ ISO 128-24:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках (ISO 128-24:1999, IDT).

Товщини ліній кресленика приймаються відповідно до товщини суцільної основної лінії, яка позначається літерою S (табл.).
                     linii2

Товщина ліній, довжина штрихів, штрихових і штрихпунктирних (довгоштриховопунктирних) ліній повинні бути однаковими для всіх зображень кресленика та обиратися в залежності від масштабів, складності об’єктів та формату аркуша.

Linii3

Рис 1. Приклад використання різних типів лінй

Штрихпунктирні лінії повинні перетинатися й закінчуватися штрихами. При викреслюванні кіл діаметром <12 мм, центрові лінії зображують суцільними, а не штрихпунктирними (рис. 2).

linii centrovi

Рис 2. Центрові лінії

Для форматів А4 та А3 найменша товщина лінії становить 0,2...0,3 мм, а найменша відстань між лініями – 0,8 мм. 


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

  1. Назвіть типи ліній, які використовуються на кресленнях.
  2. Яка товщина суцільної основної лінії?
  3. Для чого служить на кресленнях суцільна тонка лінія?
  4. Яке призначення має суцільна хвиляста лінія?
  5. Яка лінія товстіша за основну і де її використовують?