Поділ відрізка на рівні частини

Поділ відрізка на дві рівні частини. З кінців відрізку АВ, тобто з точок А і В, як з центру описуємо однаковим радіусом дві дуги. Через точки С і D перетину дуг проводимо допоміжну пряму, яка перетинає відрізок АВ в точці Е. Точка Е ділить відрізок на рівні частини.
g6
Щоб поділити відрізок АВ, наприклад на п'ять рівних частин, з кінця А відрізка АВ проводять пряму під довільним кутом, на якій відкладають п'ять довільних рівних відрізків. Кінець п'ятого відрізка (точку б) сполучають з точкою В. Провівши через точки с, d, e і f прямі, паралельні прямій , поділимо відрізок АВ на п'ять рівних частин.
g7