Побудова кривих другого порядку

    • Синусоїда - крива, зображає зміну синуса залежно від центрального кута

    Для побудови синусоїди  через центр твірного круга проводять горизонтальну лінію - вісь X. На осі Xвибирають точку О(на колі або зовні), через яку проводять вісь У. Від початку координат Овправо  відкладають відрізок ОА, рівний довжині кола - πD. Коло і відрізок ОАділять на декілька рівних частин, наприклад на 12. Через точки поділу 1, 2, 3і т.д. проводять прямі, паралельні осі ОХ, доперетину їх з відповідними прямими, проведеними з точок 11, 21, 31, і т.д. паралельно осі ОУ. Одержаніточки І, ІІ, ІІІ і т. д., що належать синусоїді, сполучають плавною кривою і обводять по лекалу.


  • g

Рис.1

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке кынематична крива?
2. Що таке твірна?
3. Зобразити перервзи конуса площинами.