Перерізи

Перерізом називається зображення фігури, що виходить при уявному розрізі предмета однією або декількома площинами. На перерізі показують тільки те, що розташоване безпосередньо в січній площині.
1211
Зображення на розрізі частини деталі, розташованої за січною площиною, не дає додаткових відомостей про конструкцію деталі, тому з метою скорочення графічної роботи замість розрізу можна зобразити тільки переріз А - А (рис. 1).

За формою перерізи ділять на симетричні і несиметричні, а за характером виконання на кресленні - на накладені (рис. 2) і винесені (рис. 1 та 2). Перевагу слід віддавати винесеним перерізам. Винесені перерізи допускається розташовувати в розриві між частинами одного і того ж виду (рис. 1 та 2).
Контур винесеного перерізу зображають суцільними основними лініями,  а  контур  накладеного перерізу - суцільними тонкими лініями, причому контур зображення в місці розташування накладеного перерізу не переривають. В загальному випадку положення січної площини вказують на кресленні лінією перерізу, на якій наносять стрілки, вказуючи напрям погляду і позначають однаковими прописними літерами українського алфавіту, при цьому над перерізом виконують напис, що складається із тих же літер (рис. 1 та 2).
Вісь симетрії винесеного або накладеного симетричного перерізу вказують штрих-пунктирною тонкою лінією (рис. 2). Накладені симетричні перерізи зображають без нанесення лінії перерізу (рис. 2). Симетричний винесений переріз, розміщений в розриві (рис. 2), також показують без нанесення лінії перетину. Лінію перетину не проводять і в тому випадку, коли винесений симетричний переріз розташований в безпосередній близькості від зображення, а вісь симетрії перетинає контури зображення (рис. 2).
Як правило, за побудовою і розташуванням на кресленні переріз повинен відповідати напряму погляду, вказаному стрілками на штрихах лінії перерізу (рис. 2 А-А). Допускається розташовувати переріз в будь-якому місці поля креслення, а також з поворотом, додаючи в написі над ним знак .
Для декількох однакових перерізів, що відносяться до одного предмета, лінії перерізу позначають однією буквою і викреслюють один переріз (рис. 3). Якщо при цьому січні площини розташовані під різними кутами, то знак не наносять.
4
Якщо січна площина проходить через вісь поверхні обертання, що обмежує отвір або заглиблення, то контур отвору або заглиблення в перерізі показують повністю (два ліві перерізи на рис. 3). Переріз можна виконувати декількома січними площинами.