Похил

Похил (рос. уклон, англ. incline1, slope1, declivity1, gradient2, pitch2, нім. Hang m, Abschüssigkeit f) -

  • 1) Положення чого-небудь під кутом між горизонтальною і вертикальною площинами.
  • 2) Показник крутизни схилу. Оцінюється відношенням різниці висот точок місцевості до відстані між точками. Наприклад, похил, який дорівнює 0,020, відповідає підйому (пласта, шару, товщі тощо) на 20м на відстані в 1000 м.

    Для визначення похилу прямої, нахиленої до горизонтальної прямої під кутом g1, беруть на цій прямій довільну точку B (рис. 1) і з неї опускають перпендикуляр. Відношення  катетів BC:AC , називається похилом прямої АB відносно прямої  

g2
Рис. 1

Для побудувати заданого похилу, наприклад 1:3, на горизонтальній прямій відкладають три рівних довільних відрізків (рис. 2). Потім з кінця Агоризонтального відрізка встановлюють перпендикуляр АВ завдовжки одного відрізка. Сполучивши точки С  і В, матимемо лінію, побудовану з похилом 1:3.

g3
Рис. 2

Величину похилу також виражають у відсотках. Зображений на рис. 2 похил 1:3   відповідає похилу 3%.

Щоб побудувати заданий похил, наприклад 1:10, на горизонтальній прямій відкладають десять рівних довільних відрізків (рис. 3). Потім з кінця А горизонтального відрізка встановлюють перпендикуляр АВ завдовжки одного відрізка. Сполучивши точки С і В, матимемо лінію, побудовану з похилом 1:10. Через точку Е проводять пряму паралельну СВ.

g4
Рис. 3