Глосарій

Умовні позначення

A, B, C, D... 1, 2, 3, 4, 5... - точки

a, b, c, d, e - прямі та криві лінії

h - горизонталь

f - фронталь

p - профільна пряма

П1 - горизонтальна площина проекцій

П2 - фронтальна площина проекцій

П3 - профільна площина проекцій

Проекціювання центральне (конічне) - проекціюючі промені виходять з однієї точки – центра проекціювання S, який знаходиться на визначеній (заданій) відстані

Вісь - (абсцис - х, ординат - у, аплікат - z)

Сліди площини - лінії перетину площини з площинами проекцій

Площина загального положення - площина не паралельна та не перпендикулярна площинам проекцій

Проекціююча площина - площина перпендикулярна до відповідної площини проекцій

Площина рівня - площина паралельна до відповідної площини проекцій (горизонтальної, фронтальної, профільної)

 Позиційні задачі – це задачі на визначення взаємного положення елементів різних геометричних фігур (належність, перетин, тощо).

Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література