Варіанти завдань для самостійного опрацювання

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

 1. Основні властивості центрального та паралельного проекціювання.

 2. Побудова симетричних елементів (точки, прямої, площини) відносно заданих.

 3. Побудова площин, дотичних до кривих поверхонь.

 4. Методи перетворення креслеників: обертання навколо прямої рівня, обертання навколо невиявленої осі, плоскопаралельне переміщення.

 5. Знаходження натуральної ввеличини відрізка методами перетворення креслеників.

 6. Знаходження натуральної величини плоскої фігури методами перетворення креслеників.

 7. Знаходження точки перетину прямої та площини.

 8. Способи задання площин.

 9. Побудова точки перетину прямої з площиною заданою слідами.

 10. Побудова лінії перетину двох площин заданих слідами.

 11. Перетин трьох площин.

 12. Геометричні місця точок рівновіддалених від заданих елементів.

 13. Багатогранники. Формула Ейлера.

 14. Конструювання багатогранників.

 15. Побудова проекції багатогранника за відомим базисом.

 16. Метод січних площин для визначення точки перетину прямої з багатогранником.

 17. Побудова фігури перерізу багатогранника площиною загального положення.

 18. Побудова фігури перерізу тіла обертання площиною загального положення.

 19. Лінія перетину тіл обертання: спосіб допоміжних концентричних сфер.

 20. Лінія перетину тіл обертання: спосіб допоміжних ексцентричних сфер.
Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література