Тема 6. Багатогранні поверхні та їх перетин
  • Багатогранники. Задання та зображення багатогранників

     Серед багатогранників найбільше поширення мають піраміди та призми.
Пірамідою називають багатогранник, у якого всі грані, окрім однієї, мають спільну точку, яка є вершиною піраміди (рис.4.1).

     Призма – це багатогранник, обмежений призматичною поверхнею та двома паралельними площинами, в яких лежать основи призми, грані призматичної поверхні називаються гранями призми (рис.4.2). Якщо ребра призми перпендикулярні до її основи, призму називають прямою, коли ця умова не дотримується – похилою.

Рис. 4.2
Призматоїд – багатогранник, всі бічні грані якого – трикутники або трапеції. Основи призматоїда найчастіше паралельні одна одній та є довільними багатокутниками. На рис. 4.2,б показано призматоїд, нижньою та верхньою основами якого є квадрати.

Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література