Нарисна геометрія
image

Нарисна геометрія – це наукова дисципліна, яка вивчає способи побудови точного зображення просторових форм на площині, розглядає графічні методи розв'язання геометричних задач і розкриває геометричні властивості просторових форм. Такі зображення прийнято називати креслениками. Кресленики мають велике значення в усіх галузях виробництва, тому що за його допомогою можна уявити не тільки форму предмета, але й усі його розміри, взаємне розміщення окремих частин і навіть матеріал, із якого він виготовлений.

За допомогою кресленика можна передати свої думки, ідеї та уявлення як про існуючі просторові форми, так і про нові, які виникають у процесі творчої праці інженера.

Предметом нарисної геометрії є розробка методів побудови та читання креслеників, способів розв'язання за допомогою креслеників геометричних задач,  методів  геометричного   моделювання,   тобто   створення   проекцій предмета, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим вимогам, а також побудова зображень предметів та об'єктів деякої конкретної галузі інженерної діяльності.

Основний зміст нарисної геометрії – це уміння зображувати; усілякі сполучення геометричних форм на площині, а також проводити дослідження і виміри їх.

Нарисна геометрія як наука носить прикладний характер. Її методами користуються у фізиці, хімії, механіці, астрономії, кристалографії, геодезії, аерофотозніманні, картографії та інших галузях науки і техніки.

Перспектива
image

Перспектива - наука про зображення предметів на різних поверхнях у тому вигляді, в якому вони видаються оку спостерігача. Основні принципи побудови перспективи, закладені майстрами епохи Відродження, увійшли в сучасну науку про побудову зображень в перспективі. Назва  «перспектива» походить від латинського слова perspire, що в перекладі  означає  «дивитися наскрізь, вірно бачити».

Основний закон перспективи полягає в тому, що однакові за величиною предмети, розташовані на різній відстані від спостерігача зображуються на картині зменшеними по – різному: більш віддалений предмет на картині зображується меншим.

Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література