ПРО РЕСУРС


     Електронний засіб навчального призначення, надалі ЕЗНП, з дисципліни "Інженерна, комп'ютерна графіка та перспектива", розроблено на кафедрі інженерної та комп'ютерної графік Луцького НТУ для впровадження у освітній процес.

Він призначений для самостійного вивчення курсу студентами різних спеціальностей, а також для впровадження до дистанційної системи навчання.

     ЕЗНП складається з розділів: "Нарисна геометрія" та "Перспектива", кожен з яких містить теоретичний блок, блок перевірки знань у вигляді тестових завдань, глосарій з активними посиланнями на відповідну тему та перелік інформаційних і літературних джерел.

Вимоги до програмного забезпечення:

1
Операційна система Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
2
Браузер Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome
3
Надбудова браузера
Shockwave Flash Object, flash_player_ax
4
Плеєр
flash_player

     Традиційні навчальні ресурси з дисциплін графічного профілю містять велику кількість ілюстративного матеріалу у вигляді статичних зображень, які сприймаються студентами неоднозначно. У даному ресурсі запропоновано анімовані ілюстрації виконані засобами flash-анімації, що покращує сприйняття та засвоєння матеріалу.

    Для самоконтролю теоретичних знань, в кінці кожної теми запропоновано контрольні питання. У випадку виникнення труднощів під час здійснення самоперевірки, слід повторно переглянути відповідну тему.
     Контроль знань - блок призначений для підсумкової перевірки знань та вмінь.

    У посібнику наведено перелік використаних і корисних інформаційних ресурсів та літературних джерел.

    В таблиці представлено зображення піктограм, що присутні у ресурсі.

Зображення

Назва

Призначення

Меню
Головне меню
Навігація в межах посібника
Тема
Перелік питань
Навігація в межах окремої теми
Play
Play
Кнопка для запуску перегляду анімованої ілюстрації
Pause
Pause
Кнопка для тимчасової зупинки перегляду анімованої ілюстрації
Stop
Stop
Кнопка для повної зупинки перегляду анімованої ілюстрації
Програвач
Play1
Кнопка запуску flash-програвача
Назад
Гіперпосилання
Стрічка гіперпосилання для переходу між сторінками
Гіперпосилання
Стрічка гіперпосилання для переходу на зовнішні ресурси
Гіперпосилання
Навігація в межах посібника

Розробники: Величко Володимир Леонідович асистент кафедри ІКГ Луцького НТУ, Головачук Ігор Павлович доцент, завідувач кафедри ІКГ Луцького НТУ

З авторами ресурсу можна зв'язатися:

Телефон: +380957453882

Адреса: Кафедра ІКГ Луцького НТУ, вул Львівська 75, м. Луцьк, 43018

E-mail: ikg@lntu.edu.ua

© Головачук Ігор Павлович, 2018

© Величко Володимир Леонідович, 2018