Тема 8. Перетин поверхонь з прямою лінією та переріз площиною
  • Перетин кривої поверхні з прямою лінією

     Для побудови перетину прямої лінії та поверхні зазвичай користуються допоміжною січною площиною, що проходить через задану пряму, або ж допоміжним проекціюванням.

     Для того, щоб проекції січення представляли собою графічно прості елементи, необхідно січну площину перетворити на площину рівня, використовуючи метод заміни площин проекцій.

    Наприклад, знайдемо точки перетину прямої а зі сферою (рис.5.1). Для визначення точок перетину використана заміна площини проекцій, нова площина П4 побудована паралельно до заданої прямої а. Через яку, в свою чергу, побудовано допоміжну горизонтально-проекціюючу площину, яка перетне сферу по колу радіуса R. Спроекціюємо сферу, пряму та фігуру перетину на площину П4. На ній проекції кола радіуса R,  та прямої перетнуться, в результаті чого утворяться проекції 14 і 24 шуканих точок. Проекціюючи їх у зворотньому напрямку, знаходимо спочатку горизонтальні, а потім фронтальні проекції шуканих точок 1 та 2.

     Для знаходження точок перетину прямої l загального положення з конусом скористаємося центральним допоміжним проекціюванням (рис.5.2). Центром проекціювання в даному випадку візьмемо проекцію S2 вершини конуса, а площиною проекцій площину П1. За таких умов бічна поверхня конуса спроекціюється колом, а відрізок прямої 1-2 – відрізком 11' -21'. Перетин горизонтальної проекції 11'-21 відрізка зі спроектованого основою конуса визначить допоміжні проекції А1' В1' шуканих точок, а дійсні точки перетину прямої l з конусом знаходяться на перетині твірних, проведених із проекцій А'1 і В'1 точок до вершини піраміди S з  горизонтальною проекцією l1 прямої. Піднімаючи знайдені горизонтальні проекції А1 і В1 точок на фронтальну проекцію прямої l, знаходимо їх фронтальні аналоги. Видимість елементів прямої визначається виходячи з горизонтальної проекції прямої та конуса.

Рис. 5.2

     Розглянемо перетин прямої с з поверхнею циліндра (рис.5.3). Знайдемо точки перетину. Для цього використаємо паралельне допоміжне проекціювання на горизонтальну площину, паралельно твірним циліндра, при цьому бічна поверхня циліндра спроекціюється колом основи, а відрізок 1-2 прямої с проекцією 1'1?-2'1 відрізка?. Перетин горизонтальної проекції 1'1-2'1 прямої?? з колом основи й дасть проекції А'1 В'1 допоміжних точок перетину?. Піднявши які по прямим, паралельним твірним циліндра, на горизонтальну проекцію відрізка 1-2, отримаємо дійсні проекції точок А1 та В1. За лініями зв’зку знайдемо фронтальні проекції А2 та В2 точок. Видимість елементів прямої визначимо на полі П1 та перенесемо на поле П2.

Рис. 5.3

 

Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література