Нормативна частина

Навчальна частина

Теоретичний курс:

Передмова

Лекція 1. РЕГУЛЮЮЧІ ОРГАНИ

1.1 Класифікації регулюючих органів

1.2 Класифікація електричних виконавчих механізмів

1.3 Основні технічні характеристики регулюючих органів

1.4 Регулюючий орган, як елемент трубопровідної системи

1.4.1 Трубопровідна система, її склад та параметри

1.4.2 Режими руху рідини або газу

1.4.3 Розрахунки параметрів трубопровідних систем

Лекція 2. РОЗРАХУНКИ І ВИБІР РЕГУЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

2.1 Послідовність розрахунків по вибору РО

2.1.1 Визначення типу РО

2.1.2 Визначення умовного (номінального) діаметру Ду РО

2.1.3 Обчислення пропускної здатності Kvmax РО для заданих максимальних витрат

2.1.3.1 Визначення Kv для рідини

2.1.3.2 Визначення Kv для сухої насиченої пари

2.1.3.3 Визначення Kv для перегрітой пари

2.1.3.4 Визначення Kv для газів

2.1.4 Вибір стандартної пропускної здатності

2.1.5 Вибір номінального тиску

2.1.6 Вибір типу робочої витратної характеристики РО

2.1.7 Вибір типу пропускної характеристики РО

Лекція 3. РОЗРАХУНКИ ТА ВИБІР ВМ ДЛЯ РОБОТИ З РО

3.1 Розрахунки та вибір ВМ

3.1.1 Розрахунки та вибір ВМ для РО типу затвору дискового

3.1.2 Розрахунки та вибір поворотного ВМ для прямохідного РО

3.1.2.1 Розрахунки зусиль перестановки затвору односидільного РО

3.1.2.2 Розрахунки зусиль перестановки затвору двохсидільного РО

3.1.2.3 Розрахунки моменту крутіння на важелі прямохідного РО

3.1.3 Розрахунки потрібного часу Твм повного переміщення вихідного валу ВМ

3.2 З’єднання ВМ з РО

3.2.1 Основні типи з’єднань

3.2.2 Розрахунки з’єднання поворотного ВМ з поворотним РО

3.2.3 Розрахунки з’єднання поворотного ВМ з прямохідним РО

3.2.3.1 Розрахунки з’єднання прямого типу поворотного ВМ з прямохідним РО

3.2.3.2 Розрахунки з’єднання зворотного типу поворотного ВМ з прямохідним РО

3.2.4 Розрахунки з’єднання прямохідного ВМ з прямохідними РО

3.2.5 Розрахунки з’єднання прямохідного ВМ з поворотним РО

3.3 Приклади розрахунків та вибору ВМ

3.3.1 Розрахунки та вибір одно обертового ВМ типу МЕО для переміщення затвору дискового

3.3.1.1 Дані для розрахунку

3.3.1.2 Розрахунки і вибір ВМ

3.3.2 Розрахунки з’єднання одно обертового ВМ з поворотним РО

3.3.2.1 Дані для розрахунку

3.3.2.2 Розрахунки з’єднання

3.3.3 Розрахунки та вибір одно обертового ВМ типу МЕО і його з’єднання з односидільним прямохідним РО

3.3.3.1 Дані для розрахунку

3.3.3.2 Розрахунки зусилля для перестановки РО

3.3.3.3 Розрахунки з’єднання ВМ з РО і вибір ВМ

Практичні роботи:

Лабораторні роботи:

Глосарій

Список рекомендованої літератури

Контролююча частина

Інформація про автора