Регулюючий орган (РО) - це пристрій, який встановлюється на трубопроводі і призначений для зміни (регулювання ) витрат (тиску) рідини, або газу шляхом зміни гідравлічного опору за рахунок зміни площі свого прохідного січення.

Заслінка – це РО, в якому елемент запирання (затвор) переміщується перпендикулярно направленню потоку середовища.

Клапан – це РО, в якому елемент запирання (затвор) переміщується паралельно потоку середовища.

Кран – це РО, в якому елемент запирання (затвор) має форму тіла обертання, або його частини, і повертається навколо своєї вісі перпендикулярно потоку середовища.

Затвор дисковий (заслінка поворотна) – це РО, в якому елемент запирання має форму диску і повертається навколо своєї осі перпендикулярно до осі трубопроводу.

Пропускна здатність РО Kv – це величина об’ємних витрат 3/с], які проходять через РО, середовища з питомою вагою ρ=1000 [кг/м3] і при перепаді на РО ΔР = 98,0665 [кПа]. Визначають умовну пропускну здатність Kvу та пропускну здатність при 100% відкритті затвору Kv100.

Kv100 – це параметр, який визначає розмір конкретного РО. Величину Kv100 визначає експериментально виробник і вказує у технічному паспорті на даний РО.

Умовна пропускна здатність Kvу – це номінальна пропускна здатність Kv100 при нормалізованому переміщенні затвору РО.

Нормалізоване переміщення затвору для даного РО дається у каталозі, або технічній документації на даний РО. 100 не повинно відрізнятись від  на ± 8% . Для РО з  = 15-300мм значення  задаються нормальним рядом чисел:

1; 1,6;  2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 2500 [м3/год].

Пропускна здатність в системі СІ визначається так:

.

 

Умовний (номінальний) діаметр Ду (Dn) [мм] - це номінальний внутрішній діаметр фланцю РО, за допомогою якого РО приєднується до трубопроводу.

Умовний (номінальний) тиск Рн (Pn) [Па, мПа] – це найбільший надлишковий тиск при температурі робочого середовища +20°, при якому забезпечується заданий термін служби РО.

Значення Ру відповідають (згідно ГОСТ 26343-84) параметричному ряду 26 чисел [Па, МПа]: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, (16), 20, 25, 32, 40, 50, (63), 65, 80, 100, 125, 150, 160, (175), 200, 250...

Робочий тиск Рр [Па, МПа] – це найбільший надлишковий тиск, при якому забезпечується заданий режим експлуатації РО при заданій робочий температури середовища. Робочий тиск визначається за даними технічного паспорту РО для заданої робочої температури середовища.

Габаритні розміри РО[мм] – це його найбільша висота, довжина та ширина. Габаритні розміри вказані у технічному паспорті РО.

Конструктивна характеристика РО - це залежність площі прохідного січення РО від переміщення, або кута повороту його затвору. У відносних величинах:

.

Конструктивна характеристика відображає конструктивні особливості РО. Вона може мати різний вигляд, але для конкретного РО вона є незмінною. Заданий вигляд конструктивної характеристики можливо досягнути шляхом профілювання його затвору, тобто зробити певний профіль затвору.

Пропускна характеристика РО – це залежність пропускної здатності РО від переміщення, або кута повороту його затвору. У відносних величинах:

.

Лінійна пропускна характеристика у відносних величинах описується рівнянням:

коли  при l = 0. Якщо при l  = 0   , то рівняння є таким:

 

         .

У загальному вигляді рівняння (4.15) може бути записане так:

.

Якщо показник степені С = 1, то це лінійна, якщо С = 2, - параболічна, якщо С = 3 кубічна пропускна характеристика РО.

Спеціальна відносна пропускна характеристика РО – це характеристика, вид якої може бути одержаний шляхом відповідного профілювання затвору РО. Потрібний вид спеціальної пропускної характеристики задається і РО з такою характеристикою може бути замовлений у виробника.

Робоча витратна характеристика РО - це залежність витрат речовини від положення затвору в робочих умовах.

q = j(l);

Інакше кажучи, це статична характеристика РО.