ПЕРЕДМОВА

У навчальному посібнику наведені основні питання будови, принципів дії, методів розрахунку і вибору регулюючих органів. Посібник написано у відповідності з програмою дисципліни «Технічні засоби автоматизації».

Дисципліна «Виконавчі механізми та регулюючі органи» викладається у 6-му семестрі студентам спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Предметом дисципліни є вивчення основних типів виконавчих механізмів (ВМ), регулюючих органів (РО), їх ролі в системах автоматичного регулювання (САР), методів їх розрахунку та вибору для конкретних об’єктів автоматизації. Мета даної дисципліни - дати майбутнім бакалаврам методи розрахунку та вибору регулюючих органів і виконавчих механізмів в системах автоматичного регулювання технологічних параметрів для різних об’єктів автоматизації. При цьому, вибрані ВМ та РО повинні забезпечувати ефективну роботу систем автоматичного регулювання, в яких вони працюють.

Задача дисципліни – дати студентам знання необхідні для розробки та експлуатації систем автоматизації у різних галузях промисловості.

Посібник складається з передмови та шести глав. В першому розділі показана роль і значення виконавчих механізмів та регулюючих органів в системах автоматичного регулювання і дана класифікація ВМ. Далі розглядаються основні типи виконавчих механізмів, принцип дії та схеми керування. Наведені технічні характеристики найбільш розповсюджених в системах автоматичного регулювання виконавчих механізмів. Четвертого та п’ятого розділів присвячених регулюючим органам. Наведена класифікація регулюючих органів, основні технічні параметри і характеристики, розглянуті методи їх вибору та розрахунку. В шостому розділі розглядаються методи розрахунку та вибору виконавчих механізмів для роботи в різними типами регулюючих органів.

Посібник призначений для поглиблення знань студентів при вивченні курсу «Технічні засоби автоматизації», а також для спеціалістів, які займаються проектуванням та експлуатацією систем автоматичного регулювання.

Методичні вказівки сформовано на основі видання: "Виконавчі механізми та регулюючі органи : навчальний посібник / В. П. Кравченко, О. І. Сімкін. ­– Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 99 с.",що знаходиться у вільному користуванні інтернет-ресурсів.