ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Тема: Дослідження внутрішньої витратної характеристики регулюючого органу

2.1 Мета роботи: експериментально встановити внутрішню витратну характеристику Р.О.(регулюючого органу), (заслінки) і записати рівняння статики Р.О.

2.2 Основні теоретичні відомості

Розрізняють об’ємну витрату G, [м3/год] – для нестискаємих речовин (рідин), G' – для стискаємих речовин (газів) і масову витрату Q, [кг/год].
Об’ємна витрата розраховується за формулою:

Масова витрата:

Характеристики регулюючих органів:

1. aF – ефективний прохідний отвір.
2.– відносне відкриття РО.
3. – коефіцієнт опору, який залежить від перепаду тиску і швидкості.
4. Розрізняють внутрішню витратну характеристику і робочу витратну характеристику. q = f (n) – функціональна залежність відносної витрати від відносного переміщення при р = 1. Вона не враховує зміни параметрів робочого середовища при протіканні через РО.
5. Для вибору РО використовують поняття умовна пропускна здатність C, [м3/год], [м/год]. Умовна пропускна здатність С – це витрата для нестискаємих речовин при густині р = 1 і перепаді тиску . C' – витрата для стискаємих речовин при густині р = 1 кг/м3 при перепаді тиску .

2.3 Програма роботи

1. Визначити функціональне призначення елементів дослідної установки.
2. Визначити конструктивні характеристики Р.О.
3. Дослідити внутрішню витратну характеристику Р.О.
4. Побудувати внутрішню витратну характеристику.
5. Записати рівняння статики Р.О.

1.4 Схема установки

1.5 Порядок виконання роботи

Для функціонального призначення елементів дослідної установки слід відмітити таке:

Витратна характеристика зображається графічно і є залежністю зміни відносної втрати q від ступеня відкриття регулюючого органа . Для визначення конструктивної характеристики виконують такі заміри: для кожного оберту маховичка вхідної величини відмічають положення (4) заслінки.

Зобразити графічну залежність n=f(Xвх) та визначити її лінійність. Для визначення витратної характеристики проводять заміри Iвих (mA) в залежності від кількості обертів маховичка Хвх.

Для побудови витратної характеристики зображають залежність q=f(n).
Для запису рівняння статики РО визначають і записують вираз Евих=kn

1.6 Контрольні питання

1) Що таке витратна характеристика РО ?
2) Які витратні характеристики Вам відомі ?
3) Що таке внутрішня витратна характеристика ?
4) Що таке робоча витратна характеристика ?
5) Зобразіть внутрішню витратну характеристику заслінки ?
6) Зобразіть витратну характеристику регулюючого клапану?
7) Що таке відносне переміщення n?
8) Що таке відносне відкриття m?

На початок сторінки