ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

Тема: Дослідження конструктивних характеристик виконавчого механізму типу МЕБ (МЕО)

5.1 Мета роботи: експериментально встановити конструктивні характеристики ВМ і визначити його придатність до експлуатації

5.2 Теоретичні відомості

МЕБ – це такі виконавчі механізми, вихідний вал яких здійснює певну кількість повних обертів. Такі виконавчі механізми використовуються для приводу гвинтових підйомників, регулюючих органів з великими лінійними переміщеннями і значними перестановочними зусиллями, для керування шиберами, засувками.
Особливістю багатообертових ВМ є те, що обов’язковим конструктивним елементом є обмежувач моменту.

Обов’язковими є також давачі-сигналізатори проміжного положення.

Існують такі типорозміри МЕМ:
МЕМ 40/25 – 10
МЕМ 40/63 – 25
МЕМ 40/160 – 63
МЕМ 40/400 – 63
МЕМ 100/25 – 10

На кінематичній схемі зображено:
1. Електродвигун;
2. Магнітні гальма;
3. Черв’ячний редуктор.
4. Ручний аварійний привод.
5. Вихідний вал редуктора.
6. Вихідний вал виконавчого механізму, що з’єднується з давачами положення.
7. Кінцеві вимикачі.
8. Давачі положення.

5.3 Програма роботи:

1. Визначити конструктивне узгодження елементів ВМ.
2. Засвоїти електричну схему вмикання.
3. Визначити конструктивні характеристики:
- Робоче переміщення Р.О.;
- Передаточне відношення ручного приводу ;
- Діаграму замикання контактів кінцевих вимикачів;
- Діаграму замикання контактів сигналізації;
- Діаграму положення давачів.

5.4 Схема електрична ВМ типу МЕБ

5.5 Порядок виконання роботи:

Переміщуючи за допомогою ручного приводу шток ВМ заміряти положення штока та блок контактів кінцевих вимикачів і сигналізації. Дані вимірювань занести в таблицю 1.

Таблиця 1
Результати вимірювань

Згідно з отриманими даними визначити, які із контактних перемикачів слід використати як кінцеві вимикачі, а які як сигналізуючі положення контактів.
Зробити висновки стосовно відповідності конструктивних характеристик паспортним. У випадку невідповідності здійснити регулювання ВМ.

5.6 Контрольні питання:

1) Дайте характеристику ВМ типу МЕБ 40/25-10.
2) Зобразіть тягову характеристику ВМ типу МЕБ.
3) Поясніть діаграми замикання контактів кінцевих вимикачів.
4) Поясніть призначення кінцевих вимикачів.
5) Як узгоджують хід РО і переміщення ВМ.?
6) Яке призначення давачів положення ?
7) Поясніть схеми вмикання МЕБ.

На початок сторінки