ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

Тема: Дослідження конструктивних характеристик виконавчого механізму типу МЕП

4.1 Мета роботи: експериментально встановити конструктивні характеристики ВМ і визначити його придатність до експлуатації.

4.2 Теоретичні відомості

МЕП – це такі виконавчі механізми, вихідний вал яких здійснює лінійне поступальне переміщення з постійною швидкістю. Такі виконавчі механізми використовуються для приводу клапанів, шиберів, клінкетів при обмежених значеннях переміщень і зусиль.

1 – тип механізму:
МЕО – однооборотні важільні механізми;
МЕОФ – однооборотні фланцеві механізми.

2 – номінальний обертальний момент на вихідному валі, Nm.
Можливі значення: 6,3; 10; 12,5; 16; 25; 32; 40; 100; 250; 630; 1600; 2500; 4000; 10000.

3 – номінальний час повного ходу: 10; 12,5; 15; 25; 30; 37; 63; 160.

4 – повний хід вихідного валу (оберти): 0,25; 0,63.

5 – позначення блоку сигналізації положення вихідного валу (тип давача):
І – індуктивний (БСПІ);
Р – реостатний (БСПР, БСПР - || ВТ6);
У – струмів (БСПТ, БСПТ - || ВТ6);
М – блок кінцевих вимикачів (БКВ, БСП - || ВТ6).

6 – категорія вибухонебезпечності для вибухозахищених виконань (підгрупа і температурний клас - || ВТ4.

7 – рік розробки (дві останні цифри): 02; 01; 00; 99; 98 і т.д.

8 – додаткова інформація:
Без позначення – однофазна напруга живлення;
К – трьохфазна напруга живлення;
Б – виконання з здавачем напруги і вбудованим блоком живлення;
А – виконання для АС.

9 – кліматичне виконання і категорія розміщення по ГОСТ 15150: У2; У3.1; УХЛ2; Т2; Т3 і т.п.

За типом електродвигуна МЕП можуть комплектуватися двигунами: трифазними асинхронними з U=220/380 50 Гц і однофазними асинхронними.

На кінематичній схемі зображено:
1. Електродвигун.
2. Магнітні гальма, що служать для компенсації моменту інерції двигуна (редуктора і т. п.) при зупинці. Гальма включаються паралельно одній з обмоток живлення.
3. Циліндричний редуктор, який розрахований на відповідний обертовий номінальний момент.
4. Ручний аварійний привод.
5. Вихідний вал редуктора.
6. Вихідний вал виконавчого механізму, що з’єднується з давачами положення, яких повинно бути не менше двох.
7. Кінцеві вимикачі. Вони призначені для зупинки двигуна в крайніх положеннях, для узгодження переміщення вихідного вала ВМ з робочим ходом РО, а також для сигналізації положення вала.
8. Давачі положення, яких повинно бути не менше двох, можуть бути реостатні з опором 100 Ом відповідної потужності та індуктивні трансформаторні перетворювачі, які використовуються для ВМ з малими переміщеннями вихідного вала.

Виконавчі механізми типу МЕП використовуються для всіх регулюючих органів, при умові узгодження вихідного зусилля вала з перестановочним зусиллям регулюючого органу. Для керування виконавчими механізмами використовуються безконтактні пускачі (для малих і середніх потужностей), дистанційні давачі положення і засоби сигналізації. Засоби керування двигунами повинні бути реверсивними. Для потужних ВМ, крім вказаних елементів, має місце обмежувач моменту вала електродвигуна.

4.3 Програма роботи:

1. Визначити конструктивне узгодження елементів ВМ.
2. Засвоїти електричну схему вмикання.
3. Визначити конструктивні характеристики:

4.4 Схема електрична ВМ типу МЕП з трифазним двигуном

Для однофазного двигуна схема відрізняється лише характером вмикання самого електродвигуна.

3.5 Порядок виконання роботи:

1. Для визначення робочого переміщення вмикають ВМ і за шкалою вказівника вихідного вала визначають лінійне переміщення в мм та час перестановки РО з одного крайнього положення в інше.
2. Для визначення передаточного відношення ручного приводу натискають маховик ручного приводу і переставляють вихідний вал з одного крайнього положення в інше, зафіксувавши при цьому кількість обертів.

де h – переміщення,n – кількість обертів.

3. Переміщуючи з допомогою ручного приводу шток ВМ заміряти положення штока та стан контактів кінцевих вимикачів і сигналізації. Дані вимірювань занести в таблицю 1.

Таблиця 1
Результати вимірювань

4. Згідно з отриманими даними визначити, які із контактних перемикачів слід використати як кінцеві вимикачі, а які як сигналізуючі положення контактів.
5. Зробити висновки стосовно відповідності конструктивних характеристик паспортним. У випадку невідповідності здійснити регулювання ВМ.

4.6 Контрольні запитання:

1. Поясніть будову ВМ типу МЕП.
2. Для приводу яких РО використовують ВМ типу МЕП.
3. Як узгоджують переміщення вихідного вала ВМ з ходом РО?
4. Які існують давачі положення вихідного вала ВМ типу МЕП?
5. Для чого необхідні давачі положення і як їх використовують?
6. Зобразіть тягову характеристику МЕП.
7. Поясніть марки ВМ.
8. Поясніть схему реверсу однофазного двигуна.
9. Поясніть схему керування ВМ.

На початок сторінки