Анотація

Робоча програма

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робоата

Глосарій

Перелік рекомендованої літератури

Контроль знань

Інформація про автора