Анотація

Керівництво користувача

Керівництво по вивченню дисципліни

Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Робоча програма АТП 2022)

Змістовний модуль 1. Аналіз персоналу, робочого часу та продуктивності праці

Змістовний модуль 2. Аналіз ефективності використання персоналу та витрат на оплату праці

Тестові завдання

Питання на залік

Глосарій

Список рекомендованої літератури

Інформація про автора