Анотація

Керівництво користувача

Керівництво по вивченню дисципліни

Критерії оцінювання знань студентів

Робоча програма

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти економіки сталого розвитку

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти економіки сталого розвитку

Тестові завдання

Питання до екзамену

Глосарій

Список рекомендованої літератури

Модульний тест 1

Модульний тест 2

Інформація про автора

Інформація про автора