Анотація дисципліни

Критерії оцінки знань студентів дисципліни

Вимоги до знань і вмінь студентів

Робоча програма дисципліни

Теоретична частина

Практична частина

Тестові завдання для самоперевірки

Перелік питань, які включені до екзаменаційних білетів

Глосарій

Рекомендована література

Інформація про автора