Луцький національний технічний університет

Машинобудівний факультет

1. Компас-график 6.Х для WindowsTM: практическое руководство / АО Аскон. – 2002.

2. Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 560 с.: ил.

3. К. Слепченко. Flash CS3 на примерах. – Спб.: БВХ-Петербург, 2008. – 480 с.: ил.

4. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Креслення. Навч. посібник / За ред. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – 512 с.

5. Ванін В.В. Перевертун В.В., Надкренична Т.О. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 336 с.

6. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники (правильні, напівправильні та зірчасті). Частина І. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2007. – 198с.

7. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники. Частина 2. Призми та піраміди. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 235 с.

Компас-3D
– CAD-система автоматизованого проектування та підготовки до виробництва.
Інструментальна панель
– набір інструментів призначених для побудови геометричних елементів та їх редагування.
Твердотільна модель
– це тривимірна електронна геометрична модель, що представляє форму виробу, як результат композиції заданою безліччю геометричних елементів із застосуванням до них операцій мулевої алгебри.
Flash
– це технологія створення двовимірної анімації.
Тимчасова шкала
призначена для встановлення хронологічної послідовності подій на сцені.
Публікація файлу
– це збереження фільму у форматі SWF і створення Web – сторінки (файлу на мові HTML), в яку вбудований ролик.
Текстури
– це растрові малюнки, які накладаються на грань об’ємної фігури.
Геометрична проекція
– зображення тривимірного простору на площині або будь-якій іншій двовимірній поверхні.

Засоби програмування комп'ютерної графіки

Інженерна графічна підготовка — невід’ємний елемент політехнічної освіти.