Анотація дисципліни

Критерії оцінки знань студентів дисципліни

Вимоги до знань і вмінь студентів

Робоча програма дисципліни

Теоретична частина

Практична частина

Методичні вказівки до контрольної роботи

Тестові завдання для самоперевірки

Перелік питань, які включені до екзаменаційних білетів

Глосарій

Рекомендована література

Інформація про автора