Анотація

Робоча програма

Керiвництво користувача

Лекції

Практичні заняття

Глосарій

Література

Питання для самоконтролю

Тести

Інформація про автора