МАТЕРІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріальне забезпечення лабораторних робіт включає: металографічні та біологічні мікроскопи; растровий електронний мікроскоп “ТЕSLА ВС-300”; дериватограф “Q-1500 D” системи Ф.Паулік, П.Паулік і Л.Ердеї; комплекти мікрофотографій, дериватограм та рентгенограм; ДСТУ і ТУ на матеріали, що вивчаються; засоби вимірювання технічних величин; персональну ЕОМ.

Матеріальне забезпечення лабораторних робіт включає: 50-ти тонні гідравлічні преси, прес-форми, металографічні та біологічні мікроскопи; ДСТУ і ТУ на матеріали, що вивчаються; засоби вимірювання технічних величин; персональну ЕОМ.

В тому випадку, якщо для повноцінного виконання роботи необхідне додаткове обладнання, воно наведене у відповідних інструкціях.