ТЕХНІКА  БЕЗПЕКИ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Техніка безпеки при проведенні лабораторних робіт забезпечується комплексом заходів, які включають проведення інструктажу загалом та конкретно на кожному робочому місці, а також застосування засобів захисту:

–       забезпечення централізованого заземлення електричних приладів та пристроїв будь-якого призначення;

–       використання захисних засобів при роботі обладнання;

–       рукавиць та кліщів при роботі на нагрівальному обладнанні.

При підготовці лабораторних досліджень необхідно вирішити комплекс питань, що передбачають охорону навколишнього середовища: охорона і раціональне використання водних ресурсів, охорона атмосферного повітря, охорона і раціональне використання земель, охоронні території (фауна і флора), охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів, заходи щодо усунення шумів, вібрацій, твердих відходів.

При вирішенні цих питань варто передбачити:

§   технологічні процеси, що супроводжуються найменшою кількістю викидів шкідливих речовин;

§   застосування прогресивної технології (лазерне зміцнення, СВЧ), що дозволяє виключити загартування в оливі, промивання, очищення, застосування захисних атмосфер;

§   заміну сухих способів очищення від окалини мокрими;

§   встановлення пальників, що забезпечать повне спалювання окису вуглецю;

§   герметизацію обладнання й апаратури;

§   автоматичну сигналізацію при виділенні шкідливих домішок;

§   повне вловлювання (парів оливи, солей, лугів і ін.) і очищення технологічних викидів (встановлення пилогазоочисного обладнання), а також забрудненого повітря, що  видаляється вентиляцією, (утилізація вторинних продуктів і очищення газів);

§   вдосконалювання водовикористання шляхом створення замкнутих циклів і безстічних систем водопостачання;

§  застосування електрохімічного очищення стоку, утилізація домішок, що вловлюються.