Контрольні запитання і завдання

 

1. Як вирішуються завдання менеджменту програмного проекту?

2. Визначте процес планування менеджменту проекту.

3. Визначте поняття керування ризиком.

4. Поясніть стратегію оцінки вартості продукту за Боємом.

5. Як вирішуються завдання менеджменту програмного проекту?

6. Визначте процес планування менеджменту проекту.

7. Визначте поняття керування ризиком.

8. Поясніть стратегію оцінки вартості продукту за Боємом.

9. Що розуміється під процесом керування конфігурацією ПО?

10. Наведіть основні завдання керування конфігурацією.

11.Які дії виконуються в процесі керування версіями ПО?

12. Сформулюйте основні завдання обліку й аудиту.