Контрольні питання й завдання

 

1. Визначте поняття якість ПС і рівні моделі якості ПС.

2. Визначте характеристики якості ПС і їхнє призначення.

3. Які методи визначають показники якості?

4. Визначте метрики програмного продукту і їхні складові.

5. Які існують стандарти з якості ПС?

6. Назвіть основні цілі й завдання системи керування якістю.

7. Визначте типи моделей надійності і їхній базис.

8. У чому різниця марковських і пуассонівських моделей надійності?

9. Сформулюйте параметри й припущення моделі Джелинського.

10. Визначте процеси досягнення надійності на ЖЦ.

11. Що таке сертифікація програмного продукту?