Контрольні питання і завдання

 

1. Визначте базис інженерії різних застосувань.

2. Охарактеризуйте інженерію КПВ.

3. Визначте базис інженерії предметної області.

4. Наведить модель специфікації КПВ.

5. Назвіть функції репозитарія.

6. Визначте інтерфейс компонентів і інженерію КПВ.

7. Охарактеризуйте особливості прикладної інженерії.

8. У чому суть інженерії домену?

9. Охарактеризуйте мови опису специфіки домену.

10. Які є засоби розробки доменів?

11. Наведіть призначення лінії виробництва програм.

12. Визначте суть технології виготовлення програмних систем.

13. Назвіть головні цілі VSTS і MSF.

14. Охарактеризуйте технологічні засоби RUP і Corba.

15. Як оцінюється вартість системи з компонентів і інтерфейсів.