Контрольні питання і завдання

 

1. Визначте цілі і завдання інтерфейсу в програмній інженерії.

2. Назвіть системи, які ґрунтуються на інтерфейсах і забезпечують перетворення даних.

3. Охарактеризуйте стисло сучасні розподілені системи (наприклад, CORBA).

4. Назвіть методи виклику компонентів в розподілених середовищах.

5. Визначте формальну схему взаємодії програм.

6. Визначте основні завдання інтерфейсу МП.

7. Назвіть сучасні підходи до взаємодії різномовних програм.

8. Визначте проблеми перетворення форматів даних.

9. Які методи перетворення даних БД існують?

10. Визначте цілі і завдання зміни ПС при супроводі

11. Охарактеризуйте проблеми, що виникають при супроводі системи.

12. Визначте основні завдання реінженерії ПС.

13. Чим відрізняється рефакторинг компонентів від реінженерії?

14. Визначте основні операції реверсної інженерії ПС.