Контрольні питання і завдання

 

1. Назвіть формальні методи перевірки правильності програм.

2. Визначте формальну специфікацію.

3. Визначте основні поняття формальної специфікації VDM і RAISE.

4. Визначте мету і структуру концепторної мови.

5. Визначте поняття передумов і постумов, аксіом і тверджень.

6. Опишіть, як проходить процес доведення специфікованої програми і назвіть проблеми проведення доведення.

7. Які процеси перевірки зафіксовані в стандарті?

8. Назвіть задачі процесів верифікації і валідації програм.

9. Опишіть міжнародний проект з верифікації.

10. Визначте процес тестування та методи тестування.

11. Поясніть значення термінів «чорна скринька» та «біла скринька».

12. Назвіть об’єкти тестування і підходи до їхнього тестування.

13. Яка існує класифікація типів помилок і тестів перевірки програм.

14. Назвіть сутність інфраструктури організації робіт з тестування?