Software Engineering (Інженерія програмного забезпечення)

 

«Інженерія програмного забезпечення» − це базовий нормативний курс циклу дисциплін професійної підготовки для забезпечення навчального процесу бакалаврів за напрямом підготовки: 6.050102 «Комп'ютерна інженерія».

 

Уміння, що забезпечується при вивченні дисципліни:

-     Визначати джерела вимог і забезпечувати процес їх витягання.

-     Розробляти специфікації вимог користувачів.

-     Здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію.

-     Моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмного забезпечення.

-     Проектувати компоненти архітектурного рішення.

-     Проектувати людино-машинний інтерфейс.

-     Застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання.

-     Визначати та вимірювати атрибути якості. Здійснювати модульне та комплексне тестування програмного забезпечення.

-     Володіти основами управління проектами.