Контрольні питання і завдання

 

1. Визначте задачі аналізу предметної області.

2. Назвіть задачі концептуального проектування моделей ПрО.

3. Назвіть продукти аналізу ПрО в методі Шлеєра і Мелора.

4. Назвіть моделі методу Шлеєра і Мелора і опишіть їхню сутність.

5. Які ще види моделей ПрО існують?

6. Перелічіть ключові чинники, що впливають на проектування архітектури.

7. Назвіть приклади нефункціональних вимог, що потрібно враховувати при проектуванні архітектури системи.

8. Які рівні виділяються в архітектурі системи?

9. Назвіть прийоми проектування у середовищі RUP.