Контрольні питання і завдання

 

1. Наведіть класифікацію вимог.

2. Визначте призначення функціональних і нефункціональних вимог.

3. Назвіть джерела для завдання вимог.

4. Наведіть задачі обстеження, аналізу і збирання вимог.

5. Визначте інженерію вимог і задачі трасування вимог.

6. Визначте суть об’єктно-орієнтованої інженерії вимог.

7. Назвіть види відношень об’єктів у моделі.

8. Охарактеризуйте сценарний підхід і підхід за прецедентами.