Контрольні питання і завдання

 

1. Назвіть три основні групи процесів життєвого циклу.

2. Назвіть організаційні процеси ЖЦ і перерахуйте їх.

3. Охарактеризуйте процес керування якістю ЖЦ.

4. Який стандарт визначає перелік і зміст процесів ЖЦ ПЗ?

5. Чи всі процеси стандарту повинні бути застосовані в розробці ПЗ?

6. Охарактеризуйте суть моделі ЖЦ і основні види моделей.

7. Опишіть каскадну і спіральну моделі ЖЦ.

8. Охарактеризуйте еволюційну модель ЖЦ.

9. Назвіть інші види моделей ЖЦ.