Контрольні питання і завдання

 

1. Назвіть мету і задачі програмної інженерії.

2. Назвіть основні складові наукової дисципліни.

3. Назвіть області знань SWEBOK інженерії розробки ПЗ.

4. Назвіть основні задачі області інженерії вимог.

5. Назвіть основні задачі області знань «Проектування ПЗ»

6. Визначте мету і задачі області знань «Методи і інструменти»

7. Наведіть базові поняття області знань «Тестування ПЗ».

8. Визначте мету і задачі області знань «Керування проектом».

9. Наведіть приклади інструментів програмної інженерії.

10. Визначте мету і задачі області знань «Інженерія якості ПЗ».

11. Вкажіть, який зв’язок існує між ядром знань SWEBOK і стандартом ЖЦ.

12. Охарактеризуйте інфраструктуру програмної інженерії.